Panaszkezelés, ügyfélszolgálat elérhetőségei

 

A Felhasználó a panaszával elsősorban közvetlenül a z OTP Mobil Kft. ügyfélszolgálatához fordulhat.

A panaszokat az OTP Mobil Kft.-hez az alábbi módokon lehet benyújtani:

- Írásban, postai úton az OTP Mobil Kft-nek címezve az alábbi címre: 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32;

- Szóban, személyesen a az OTP Mobil Kft alábbi ügyfélszolgálatán: 1093 Budapest, Közraktár utca 30-32.,

- munkanapokon 13:00 és 15:00 óra között;

- Elektronikus levélben az alábbi e-mail címre megküldve: ugyfelszolgalat@simple.hu;

- Telefonon, a hét minden napján, napi 24 órában az alábbi ügyfélszolgálati telefonszámok bármelyikén:
06 1 3666 611
06 70 3666 611
06 30 3666 611
06 20 3666 611

A panasz elutasítása esetén a Felhasználó a saját lakóhelye szerint illetékes megyei kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testülethez, ennek hiányában az OTP Mobil Kft. székhelye szerint illetékes, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testülethez (1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.; levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.; e-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu; Fax: 06 (1) 488 21 86; Telefon: 06 (1) 488 21 31) fordulhat, ezen túlmenően pedig a Felhasználó lakóhelye vagy az OTP Mobil Kft. székhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat. Az OTP Mobil Kft. székhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóság levelezési címe: Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Felügyelősége, 1364 Budapest, Pf.: 144.

Az OTP Mobil Kft. a békéltető testületi eljárást a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi.

Töltsd le a Simple alkalmazást a mobilodra!